АКТУАЛНО

ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“–СОФИЯ ОТКРИВА НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

От началото на учебната 2017/ 2018 година във ВТУ се откриват нови специалности:

  • Бакалавърска програма „Благоустройство и комунално стопанство“
  • Магистърска програма „Строителство на газо- и нефтопроводи“

Повече информация за приема и неоходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страницата на ВТУ „Тодор Каблешков“ – www.vtu.bg/priem-2017, както и на телефони: 029709286 и 029709230 (учебен отдел).

Писмо 1

Писмо 2

Писмо 3

Писмо Магистър

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Бакалавърският план е предназначен за нуждите на общините и общинските предприятия, занимаващи се с благоустрояването на населените места, поддържането и експлоатация на сградния фонд и на градската инфраструктура.

Курсът на обучение е основан на общоприетите бакалавърски учебни планове за строително инженерство, но е с насоченост към въпросите на поддържането и експлоатацията. Преподават се природо-математематически, хуманитарни, общотехнически и общопрофилни дисциплини. Добиват се специални знания по транспортна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, сградостроителство, градски разпределителни мрежи, събиране и депониране на отпадъци и др. В контекста на експлоатационните дейности се добива опит за възстановяване на транспортни съоръ- жения, за аварийно-спасителни работи при екстремни условия, икономика и управление на строителството, и експлоатацията на сградния фонд.

Обучението се провежда в осем семестъра и приключва с държавен изпит или дипломна работа – по избор на студентите. Формите на обучение са редовна и задочна.

Завършилите получават професионална квалификация „строителен инженер“, която им дава възможност да работят в сферата на благоустройството, експлоатацията, поддържането, инвестиционните и контролни технически дейности, осъществявани от общините и експлоатационните предприятия.

Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“, която им дава право да продължат обучението си в ОКС „магистър“ у нас и по света в области като строителното инженерство, управлението и др.

Строителните инженери по благоустройство и комунално стопанство могат да работят в общински администрации и експлоа-тационни предприятия, в организации, корпорации, ведомства и др. с дейности в областта на комуналното стопанство, благо- устройството, инвестициите, екологията, гражданската защита и др.

Cтроителство на газо- и нефтопроводи

Магистърската програма е за всички лица притежаващи диплома в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област 5 „Технически науки” на висшето образование.

Анотация:

Изграждането на обща Европейска енергийна и транспортна система е в основата на Европейската интеграция и развитие. Плановете за развитие на газоразпределителната мрежа в Р. България предвиждат строителство, разширение и модернизация на газопреносната система, и газифицирането на голям брой общини.

Обучението в областта на “Cтроителство на газо- и нефтопроводи” дава на студентите знания за строителството на инженерни съоръжения, предназначени за транспорт и съхранение на нефт и газ, и изграждането на газова и нефтена инфраструктура в населени и извън населени територии.

Целта на магистърската програма е подготовка на висши ръководни кадри в строителни фирми и организации, които извършват строителни, строително-монтажни и ремонтни работи на газо- и нефтопроводи. С обучението по специалността „Cтроителство на газо- и нефтопроводи”, професионална квалификация „Магистър – инженер” се цели да се дадaт и най-новите знания и практики в тази област.

Продължителността на обучението е три семестъра, като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ -БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-8.6
Актуални Новини

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ВЪРХУ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ/КАНДИДАТИТЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“

Уважаеми съграждани,Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, като се включите в

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Среща с пенсионерски клубове
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОДПОМАГА ФИНАНСОВО ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Кметът Димитранка Каменова се срещна с председателите на пенсионерските клубове и организации на хора с увреждания в община Берковица. Поводът

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2629 (6) от 18.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3514 (6) от 19.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Дом за стари хора - Берковица
Актуални Новини

OБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

На 19.04.2023 г., Община Берковица подаде проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (32) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (408) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) строителство и устройство на територията (7) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.