Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с графика за използване на вишката, системата за ранно оповестяване, обсъдиха се и въпроси, свързани с уличното осветление в общината. Кметовете и кметските наместници получиха указания за картотекиране на военните паметници в общината.