Актуални Новини, Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 24.07.2020 година, се проведе среща на Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова с кметовете и кметските наместници на населените места в общината. Присъстваха зам.-кметът Спаска Георгиева, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица и Иво Димитров – управител на ОМ „Комунални дейности – Берковица“. Управниците на населените места споделиха трудностите, с които се сблъскват ежедневно и заявиха своята готовност за работа. Г-н Димитров запозна присъстващите с проблема, свързан с голямото количество ТБО, което се извозва и нарастващите средства всяка година за депониране и сепарация. Призова да се включат активно в инициативата за намаляване на транспортираните отпадъци до регионалното депо – Монтана. Отпадъците като пепел, хартия, зелена маса, строителни отпадъци, клони от почистени дървета, части от мебели, автомобилни гуми и битова техника, да бъдат поставяни в чували до контейнерите, за да бъдат транспортирани до определените от Община Берковица площадки за събиране на строителни, битови и биоразградими отпадъци. Обърна се с молба към тях за спазване на Наредбата на Община Берковица за управление на отпадъците на територията на общината. Изрази своята готовност за подкрепа и съдействие при решаване на належащи проблеми.