Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  21.12.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образовани

2  рехабилитатор по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

4        шивачи  мъжко/дамско облекло

1        сервитьор

3        оператор, селскостопански машини

2        пастир

1        общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство

1        продавач-консултант