Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА УТВЪРДИ ДЛЪЖНОСТНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦА

111По своето предназначение Центърът за обществена подкрепа – Берковица ще предоставя социални услуги на деца и семейства в риск.  Съгласно Заповед на Изпълнителния директор на АСП РД 01-218/14.02.2014 г.  новооткритата услуга е с капацитет 30 места. За да финкционира социалната услуга ЦОП са необходими следните специалисти: ръководител, социален работник и психолог. Препоръчани са и длъжности като педагог и логопед. Предстои обявяването на конкурси за длъжностите, които ще бъдат обявени на сайта на Община Берковица.