Актуални Новини

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” БЕРКОВИЦА

При възникване на пожар в жилищна или обществена сграда, най-важното нещо е евакуацията на пребиваващите в нея. За целта е необходимо предварително да са създадени условия за успешна евакуация. Тези условия се създават чрез комплекс от мероприятия, които се постигат още при планирането и построяването на сградите. Това се именно: необходима ширина на евакуационните пътища и изходи – коридори, стълбища и врати; недопускане на горими облицовки и други елементи в коридорите и стълбищата; свободно отваряеми навън врати с монтирани на тях брави „антипаник”; поставяне на схеми за евакуация, знаци указващи пътищата и изходите и евакуационно осветление.

За съжаление при експлоатиране на сградите често недобросъвестни ползватели си позволяват да премахват или променят някои от характеристиките на пътищата за евакуация, което при екстремна ситуация ще затрудни или възпрепятства евакуирането на хората. Често в стълбищните площадки, коридорите и фоайетата се поставят различни материали или оборудване, което стеснява евакуационния път. И ако при нормална обстановка тези материали се забелязват и лесно могат да се заобиколят, то при задимена среда или липса на електричество, когато се евакуираме, складираните в стълбищата и коридорите материали не се забелязват и могат да станат причина за наранявания и да попречат на напускането на сградата. Освен това, ако са налице складирани горими материали или оборудване, същите при горенето си допълнително повишават задимяването и могат да бъдат основна пречка да не успеем да се евакуираме. Също така, складираните в стълбища и коридори материали, са пречка и на спасителните действия на пожарникарите.

За осигуряване на оптимални условия за евакуация от сградите, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица, призоваваме всички граждани да премахнат складирани от тях материали от стълбищата; да не допускат повреждане на осигурени вътрешни пожарни кранове; да не допускат монтиране на допълнителни прегради по пътищата за евакуация. Напомняме, че ползването на общите части на сградите става съгласно определения ред в „Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост” /ДВ бр.87/13.09.2002г./, при съгласието на всички съсобственици.

 

11.11.2013г.                                            

гр.Берковица                                                                                                                                                                                     От Ръководството