Актуални Новини, Новини

МОТИВАЦИОННО- ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА

На 28.10.2020 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе мотивационно- информационна среща на психолози и педагогически съветници по Национални програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за възраст 5-7 и 8-11клас. Срещата бе проведена съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица. Представителите от Общински съвет по наркотични вещества – Монтана (ОСНВ), Мая Димитрова и Диана Любенова, запознаха всички присъстващи с екипа на програмата и обучаемите. В началото на срещата бе прожектиран филма „Свободата да избираш“ . Бяха представени статистика за употребата на наркотичните вещества и техните аналози сред учениците в България, Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.), както и двете национални програми – Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас „Кодово име Живот“ и Национална програма за превенция употребата наркотични вещества в училищна среда за 8-11 клас „От връстници за връстници“.