Актуални Новини, Новини

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

През месец октомври екипът на Музеен комплекс – Берковица разработи и кандидатства с проект „Осъвременяване на част от музейния реквизит в постоянните експозиции на обектите на Музеен комплекс – Берковица” по обявена конкурсна сесия Тема 2: „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии” на Министерство на културата – София. Размерът на исканото финансиране е 28 687,16 лв., с което да се закупят: музейни витрини, подиуми и манекени, рамкиране на 34 бр. картини от постоянната експозиция на ГХГ „Отец Паисий”, оборудване със 100 бр. системи за окачване на картини и акварели в цялата експозиция на галерията, осигуряване на по-добро осветление в експозициите на трите обекта на комплекса с нови енергоспестяващи осветителни тела и др. Днес, 06.12.2023 г., на официалната интернет страница на Министерство на културата – София са публикувани резултатите от конкурсната сесия и проектът на Музеен комплекс – Берковица е в списъка с одобрените.

Водещ партньор е Община Берковица.