Актуални Новини

НАД 3 МИЛИОНА ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ ОТ БЕРКОВИЦА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

 

9 проекта за 3 223 597 лв. се  изпълняват в Община Берковица. Това я нарежда на четвърто място след общините от област Монтана по усвоени средства от оперативните програми. Преди нея са съответно Монтана, Лом и Вършец. Това стана ясно на информационната среща за популяризиране политиката на сближаване на ЕС в България. Форумът  се проведе в общината по инициатива на Областния информационен център Монтана. На събитието присъстваха представители на общинска администрация, неправителствени организации и частния сектор в града. Участниците в срещата бяха запознати с актуалните възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В Берковица реално приключилите проекти са 5 на стойност 1 525 590 лв. Най-активен е частният сектор с 4 проекта, следван от общинска администрация с 3 и неправителствени организации с 2. Най-много проекти има по ОП „Развитие на човешките ресурси” – 5 бр. Но най-много средства са договорени чрез ОП „Регионално развитие” – два проекта за 1 849 755 лева. Единият за обновяване и ремонт на гимназия и училище вече е приключил. Вторият, за корекция и почистване на коритата на реките Берковска и Раковица, е на стойност 1 042 204 лева и трябва да приключи до края на тази година. Бенефициент и по двата е община Берковица.

Областен информационен център Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Той предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 372 350 лв., като изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

 

Вашият коментар