Актуални Новини, Новини

На вниманието на работодателите дирекция ”Бюро по труда” – Берковица обявява

Дирекция ”Бюро по труда”–Берковица oбявява за ползване на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта на Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, както следва:
-Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ) – финансови средства 2554 лв;
-Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ) – финансови средства 2274 лв;
-Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ) – финансови средства 2381 лв;
-Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ) – финансови средства 839лв;
-Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ) – финансови средства 6928 лв;
-Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ) -финансови средства 2123 лв;
-Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ) -финансови средства 888 лв.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВАТА – ДО 11.04.2016 ГОДИНА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- БЕРКОВИЦА.