Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Най-бедните жители на община Берковица ще продължат да получават безплатна топла храна до края на месец април, тази година. Министерството на труда и социалната политика е осигурило допълнително средства на общините за издръжка на „Обществените трапезарии“. В Берковица право на ползване  имат 72 лица, нуждаещи се от топла храна сред които деца, бездомни лица, самотно живеещи възрастни хора и социално слаби  лица и семейства. От кмета на община Берковица със заповед е назначена комисия, която е определила бенефициентите и е сключила договори с тях. Средствата за храна са осигурени от МТСП – Фонд “Социална закрила”.