Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 01.07.2016 г. от 10:30 часа в сградата на ОбА-Берковица ще се проведе обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Берковица. Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие(ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал.1 ЗООС /ако е налична/ и/или оценката и информацията по чл.99б, ал.1 ЗООС /за предприятие/съоръжение/  с нисък/висок рисков потенциал е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в ОбА-Берковица ст. 115 /гл. архитект/.

Образец на обява за обществено обсъждане

ДОКЛАД 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3