АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  18 декември 2018 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

18 декември 2018 г. /вторник/  – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2383 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процеса по осъществяване на функцията по предварителен контрол за законосъобразност в Община Берковица през периода 2017г. – 2018 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 17 декември 2018 г. /понеделник/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

  1. Докладна РД-92-00-2369 относно освобождаване на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-2370 относно освобождаване на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2019 година;

4.Докладна РД-92-00-2371 относно актуализиране на Културния календар на община Берковица за 2018 г.;

5.Докладна РД-92-00-2392 относно приемане на годишна план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-2394 относно удължаване срока за възстановяване на временен  безлихвен заем от набирателната сметка на Първо основно училище, гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2395 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по проект Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“;

8.Доклада РД-92-00-2397 относно корекция на капиталови разходи за 2018 година;

9.Докладна РД-92-00-2398 относно корекция на Бюджета на община Берковица за 2018 г.;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

18 декември 2018 г. /вторник/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2388 относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Миглена Илиева Николова от гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2389 относно приемане план-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2019 година;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

17 декември 2018 г. /понеделник/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2376 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Дамянов Цветков в землището на с. Гаганица;

3.Докладна РД-92-00-2377 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Тасов Иванов в землището на с. Цветкова бара;

4.Докладна РД-92-00-2378 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Георгиев Стамболийски в землището на с. Гаганица;

5.Докладна РД-92-00-2379 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Трендов Иванов в землището на с. Мездрея;

6.Докладна РД-92-00-2380 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Григор Филипов Герасимов в землището на с. Бокиловци;

7.Докладна РД-92-00-2381 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Параскева Томова Гоцова в землището на с. Мездрея;

8.Докладна РД-92-00-2384 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Ангел Христов Грънчаров в землището на гр. Берковица;

9.Докладна РД-92-00-2387 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2018 г./2019 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА   

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

17 декември 2018 г. /понеделник/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2393 относно приемане на Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за периода от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2390 относно изменение на ПУП-план регулация в кв. 16 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2391 относно изготвяне на ПУП – ПР за поземлен имот ПИ 03928.515.441 по кадастралната карта на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (72) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (713) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (44) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (38) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (14) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (32) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

„НАДЕЖДАТА В БЯЛО И ЧЕРВЕНО“

Над 100 участници представиха своите атрактивни и креативни мартеници в конкурса „Бяло и червено“, организиран от председателя на ОбС-Берковица, със

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

АПОСТОЛЕ, ТИ ПРИМЕР СИ ЗА НАС!

Апостоле, апостоле!Живееш в сърцата ни Апостоле!Живееш и не ще умреш!Сърце юнашко носиш.Сърце юнашко, на Майка България! На 19.02.2024 г.,(понеделник) в

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

Превенция чрез седмото изкуство

Община Берковица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират безплатни кинопрожекции на филма за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ОБЯВА

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ПОЗИЦИЯТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“                          Общинска администрация обявява, че

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.