АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Основни изводи за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 201г.

  1. Продължихме финансовото стабилизиране на Общината, като подсигурихме нормално функциониране на всички дейности и мероприятия – училища, детски градини, детска ясла, социални заведения, Kомунални дейности, Социален патронаж, Музеен комплекс, кметства и администрация.
  1. Приходната част на бюджета е в размер на 16 396 731 лв., което е с 2 040 121 лв. повече от 2017 г. или ръст от 14,21 % .
  1. Разходната част на бюджета е в размер на 14 769 277 лв., което е с 2 289 945 лв. повече от 2017 г. или ръст от 18,34% .
  1. Намалихме неразплатените задължения с 101 269 лв. и погасихме заеми в размер на 380 780 лева.
  2. Извън бюджета постъпилите средства от Европейски съюз по различни проекти са в размер на 4 339 458 лева, от които трансфер – 2 241 548 лева и средства от ФЛАГ – 2 097 910 лева.
  1. Общината продължи да реализира и разширява социално ориентирана общинска политика от собствени приходи насочени към децата, младите хора и пенсионерите, като по години изпълнението е следното :

 

               ОТЧЕТ
 

    ВИД

  ДЕЙНОСТ

 

2011 г.

 

2015 г.

 

2016 г.

 

2017г.

 

2018 г.

Ръст

2018/2015

Помощ за раждане на дете

Общо  за

годината лв.

 

200 лв.

 

 24 400 лв.

 

150 лв.

 

 17 200 лв.

 

200 лв.

 

23 750 лв.

 

250 лв.

 

26 050 лв.

 

300 лв

 

30 100

лв

 

 

 

+12 900лв.

 

    75%

 

Субсидии за спортните клубове  

63 000 лв.

 

53 000 лв.

 

65 000 лв.

 

74 408 лв.

 

90 530

лв

 

+37 530лв.

  71%

Социално подпомагане

За лечение

 

8 750 лв.

 

9 000 лв.

 

16 500 лв. 

 

14 203 лв.

 

 

22 380

лв

 

 

+13 380лв.

148%

Субсидии за клубове на възрастни хора и хора с увреждания  13 500 лв.  

 18 000 лв.

 

 21 600 лв.  

 25 900 лв.

 

 

 

 

27900

лв

 

 

 

 +9 900лв.

  55%

Общо помощи и субсидии  

109 650 лв.

 

97 200 лв.

 

126 850 лв.

 

140 561 лв.

 

170 910

лв

 

+73 710лв.

    76%

 

Съгласно изпълнението на бюджета за 2019 година общо за мандат 2015-2019 година увеличението ще бъде повече от 2 пъти.

Изводите са ясни !

  1. И през 2018 г. Общината не е увеличавала таксите за детски градини, Детска ясла и Социален патронаж, като общо дофинансирането със собствени средства на тези дейности по години е, както следва:

 

2015г 2016 г 2017 г 2018 г Ръст 2018/2015г
243 000лв 262 000 лв 293 000лв 391 583 лв 148 583 лв или в % 61,14

 

  1. Общо за дофинансиране, помощи и субсидии за социални цели през 2018 г са изразходени 562 493 лв., което е с 128 932 лв. повече в сравнение с 2017 г. и с  222 293 лв. повече в сравнение с 2015 г.
  2. През 2018 г. Община Берковица продължи добрата си работа по подготовка и кандидатстване с проекти, като през годината са спечелени проекти за 7 милиона лева, с което общо спечелените проекти за трите години от мандата е над 30 милиона лева.
  3. Ако 2016 и 2017 бяха години на финансово стабилизиране на общината, на разработване и печелене на проекти, то отчетната 2018 година беше година на успешното изпълнение на над 20 строителни обекти и доставки на оборудване, като по важните от тях са :

– Изграждане на Минерален водопровод  от сондаж с. Бързия до минерална баня гр. Берковица.                                                                                     – 1 000 000 лв.

– Енергийна ефективност на сграда Полиция                             – 2  39 646 лв.

– Енергийна ефективност на 6 броя жилищни сгради

– Ж. бл. „Незабравка“                                                                 –  226 059 лв.

– Ж. бл. „Еделвайс“                                                                    –  187 810 лв.

– Ж. бл. ул. „Александровска“ 41                                              –  323 425 лв.

– Ж. бл. № 13,14,14А ж.к. „Изгрев“                                           – 760 374 лв.

– Ж. бл. № 1,2 ж.к. „Изгрев“                                                       – 528 911 лв.

– Сграда ул. „Шабовица“ №34                                                  –  82 000 лв.

– Изкърпване улици в гр. Берковица и селата                        –  100 000 лв.

– Рехабилитация Промишлена зона                                              – 19500 лв.

– Основен ремонт Етнографски музей                                         – 17 599 лв.

– Обновление Културен център „Й. Радичков“                            – 17000 лв.

– Основен ремонт тротоар ул. „Николаевска“                             – 12500 лв.

– Ремонт отоплителна инсталация ДГ с. Замфирово                     – 9805 лв.

– Ремонт пенсионерски клуб гр. Берковица                                 – 10996 лв.

– Ремонт площадно пространство бл. 1 и 2 ж.к. „Заряница“        – 5000 лв.

– Ремонт читалище с. Бързия – сцена                                              – 6600 лв.

– Рехабилитация алеи Гробищен парк                                          – 33750 лв.

–  Доставка инфрасет оборудване за Комунални дейности       – 30 000 лв.

– Доставка лекотоварен автомобил, косачка и храсторез           – 23000 лв.

– Камери, софтуер и др. IT                                                              – 11000 лв.

– Рехабилитация площад с. Замфирово                                           – 6000 лв.

– Лабораторно оборудване за ПСПВ                                                – 9350 лв.

– Детска площадка в градска градина                                             – 10000 лв.

– Ремонт на тротоари по програма 50/50                                           – 20000 лв.

– Други

11.Преходни обекти завършени през 2019 година или в процес на изпълнение:

– Рехабилитация улични платна и тротоари на ул. „Здравец“ и ул. „Тузлата“

–  301 203 лв

– Енергийна ефективност на сграда ДГ „Звънче“ гр. Берковица- 431 100 лв

–  Енергийна  ефективност на сграда на Общинска администрация гр. Берковица

-1 000 000 лв

– Енергийна ефективност на сграда НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица

– 1 400 000 лв

– Изпълниха  се проекти за енергийна ефективност на още 5 бр. жилищни сгради:

– Ж.бл. „Бор“ 1                                                                – 398080лв.

– Ж. бл. ул. „Александровска“ 27                                 – 544920 лв.

– Ж.бл. бул. „Мрамор“ №5                                             – 266997 лв.

– Сграда ул.“Николаевска“ №31                                   –   43806 лв.

– Сграда ул. „Добруджа „ №7                                        –   69954 лв.

– Минерален форум и кът за отдих в парк „Св. Георги Победоносец“

– 20000 лв.

– Ремонт и изкърпване Общинска пътна мрежа            – 144 000 лв.

Да си пожелаем успешно завършване на тази амбициозна строителна програма.

На база 11-те основни извода можем да отчетем, че 2018 беше поредната  успешна бюджетна година за Община Берковица.

 

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ГР. БЕРКОВИЦА”

Приключиха строително-монтажните дейности в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 “Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, Община Берковица”, финансиран по

ВИЖТЕ ОЩЕ »
мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.