Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

 

Във връзка с предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби, спечелили награди на конкурси и състезания, включени в Програмата за мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2012 година, информираме всички заинтересовани, че започва приема на документи в ЦУИГ /партер/ на общинска администрация Берковица. Краен срок за подаване заявленията – 28 май 2012 година.

Вашият коментар