Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ОбА Берковица уведомява жителите на общината, отговарящи на изискванията на програмата за подпомагане на уязвими лица с хранителни продукти от инвестиционните запаси на Европейския съюз, за необходимите документи за регистрация за получаване помощта от бенефициентите:

1. Лично – лична карта

2. Чрез посредник – нотариално, заверено пълномощно и лични карти на двете лица

Регистрацията ще се извърши от 23 юли до 3 август 2012 г. в сградата на Домашен социален патронаж гр. Берковица от 8:00 ч. до 13:00 ч. /всеки работен ден/. Кметовете на кметства и кметски наместници в същия срок могат да получат и списъците на жителите си, за уведомление и регистрация.

Право на подпомагане имат:

1. Лица, получавали енергийни помощи за 2011/2012 г.

2. Майки на деца навършили 1 година.

3. Майки на деца – първокласници, получили еднократна помощ за училище 2011/2012 г.

4. Майки, отглеждащи деца инвалиди.

Вашият коментар