Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА НСОРБ В ЧУЖБИНА

Националното сдружение на общините провежда мащабна обучителна програма в европейски обучителни центрове за подобряване на административния капацитет. Общините получават възможността да инвестират в своите експерти и служители, като ги включат в обученията. Зам. кметовете и 3-ма експерти от Общинска администрация – Берковица ще вземат участие в тези обучения в Холандия и Испания по проект № 0118-НСОРБ-1.10 „Е-ПОДЕМ”. Разходите ще се финансират от ОП Техническа помощ на Националното сдружение на общините. Обученията са в 5 модула, свързани с управление и изпълнение на европейски проекти.

Общата цел е : Разширяване на общинския капацитет за успешно и ефективно управление на проекти, съфинансирани от СКФ. Конкретни цели: 1. Да се укрепи административния капацитет на общините за елетронизация на всички дейности по подготовка и изпълнение на европроекти; 2. Да се улесни комуникацията между общините и УО, СО и ОО при подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от СКФ; 3. Да се предостави експертна подкрепа на общините за подготовката и реализацията на техни проекти. Целите произтичат от идентифицираните от НСОРБ потребности на общините и са в пълен синхрон с общата и конкретните цели на ОП „Техническа помощ”, като допринасят за постигането им.