Актуални Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИБ-БЕРКОВИЦА

 

Общинската организация на инвалидите в Берковица проведе на 22 март 2012 г. общо събрание. Присъстващите чуха отчета за дейността на УС през изминалата година, както и отчета от дейността на комисията по разходите. На събранието се утвърди бюджета на организацията  за 2012 година и насоките за развитие, сред които работа с общинското ръководство за осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания, съвместни действия със социалните служби в общината и др. Насоките за работа изцяло са съобразени с икономическата обстановка в региона. Членовете на Общинската организация на СИБ-Берковица наброяват 464 , от които 243 в Берковица.

Вашият коментар