АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1-4, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Решения № 1174, 1175 от Протокол № 57/27.09.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-732/06.10.2022 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:

1. Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS, рег. № М36-07ВС, Дата на първа регистрация: 24.11.2006 г., № шаси NMS085A000TU28065, Брой оси: две, Двигател № 8040455240218099, места: 30+1, Гориво: дизел, Свидетелство за регистрация № 005315015/12.09.2012 г., с начална продажна цена в размер на 4880,00 лв. (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.     

2. Специален  автомобил  ИФА В 50Л, рег. № М 1485 АН

Рег. номерМ 1485 АН
МаркаИФА
МоделВ 50Л
Дата на първа регистрация1990 г.
№ шаси0620087104
Брой оси2
Двигател (ДВГ)27992389013461
Места1+1 – Специален цистерна
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.  

Начална продажна цена в размер на 1980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

3. Специален  автомобил  Мерцедес 2531, рег. № М 1359 АР 

Рег. номерМ 1359 АР 
МаркаМерцедес
Модел2531
Дата на първа регистрация1996 г.
№ шасиWDB65345415933249
Брой оси3
Двигател (ДВГ)10197210692190
Места2+1 – Специален – Сметосъбирач
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.

Начална продажна цена в размер на 5400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.      

4. Специален  автомобил  Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ  

Рег. номерМ 4707 АМ  
МаркаМерцедес
Модел1717
Дата на първа регистрация1992 г.
№ шасиWDB65201315944273
Брой оси2
Двигател (ДВГ)35694010260938
Места2+1 – Специален – Сметосъбирач
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.  

Начална продажна цена в размер на 5184,00 лв. (пет хиляди сто осемдесет и четири лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.   

5.  Специален  автомобил  Мерцедес 809, рег. № М 9158 АР 

Рег. номерМ 9158 АР 
МаркаМерцедес
Модел809
Дата на първа регистрация1992 г.
№ шасиWDB6700421Р212669
Брой осиДве
Двигател (ДВГ)97984
Места6+1 – Товарен автомобил – самосвал
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.  

Начална продажна цена в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.             

2. Публичният търг ще се проведе на 14.10.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

  • За позиция 1.1. от 13:00 ч.
  • За позиция 1.2. от 13:15 ч.
  • За позиция 1.3. от 13:30 ч.
  • За позиция 1.4. от 13:45 ч.
  • За позиция 1.5. от 14:00 ч.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, определен с Решение № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Решения № 1174, 1175 от Протокол № 57/27.09.2022 г. на Общински съвет-Берковица, както следва:

  • За позиция 1.1. –  488,00 лв. без ДДС.
  • За позиция 1.2. –  198,00 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.3. –  540,00 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.4. –  518,40 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.5. –  180,00 лв. без ДДС. 

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110 – каса, сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4

6. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1174/27.09.2022 г за Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS“, рег. № М36-07ВС- 4880,00 лв., Решение № 1035/27.05.2022 г. на ОбС за Специален  автомобил  ИФА В 50Л, рег. № М 1485 АН -1980,00 лв.; Специален  автомобил  Мерцедес 2531, рег. № М 1359 АР – 5400,00 лв.; Решение № 1175/27.09.2022 г. на ОбС за Специален  автомобил  Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ  – 5184,00 лв.; Решение № 1035/27.05.2022 г.  на ОбС за Специален  автомобил  Мерцедес 809, рег. № М 9158 АР – 1800,00 лв. 

7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет.1, стая 102, след заплащане на съответната такса в размер на  132,30 лв. (сто тридесет и два лева и тридесет стотинки) с ДДС за всяка позиция отделно в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 13.10.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 13.10.2022 г.

9. Информация за МПС – обекти на търга е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  21.10.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 20.10.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица                                                                                                               

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ ПРЕМЕСТВАЕМА, СГЛОБЯЕМА СЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ

Община Берковица изпълни дейностите по проект „Популяризиране и съхранение на културното наследство на Община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.