Актуални Новини, Обяви

ОБЯВА

Военно окръжие – Монтана информира випускниците на средни училища в област Монтана, че за учебната 2024/2025 г.  НВУ „Васил Левски” – Велико Търново oбявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образoвателно-квалификационна степен „Бакалавър”.

ГРАФИК НА КАМПАНИЯТА ЗА РАНЕН ПРИЕМ във Военно окръжие – Монтана

1Подаване на пълния комплект документи във Военно окръжие II степен –Монтана „Общовойскови” и факултет „Артилерия”, ПВО и КИС” от кандидатите за курсанти участващи в кампания за ранен прием.от 02.01.2024 г. до 28.03.2024 г.
2Подаване на пълния комплект документи във Военно окръжие II степен –Монтана „Общовойскови” и факултет „Артилерия”, ПВО и КИС” от кандидатите за курсанти участващи в кампания за редовен прием.от 02.01.2024 г. до 07.06.2024 г.
3Общообразователен тест и психологична оценка във Военно окръжие – Монтана.на 05.03.2024 г.
4Тест по чужд език и психологична оценка във Военно окръжие – Монтана.на 06.03.2024 г.

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

1.  Да имат средно образование.

2.  Да са годни за военна служба.

3.  Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

4.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство.

5.  Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

6.  Да са психологично пригодни за военна служба.

7.  Към 31 декември 2024  година да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години.

8.  Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.

Комплектът от документи за кандидатстване се получава във Военно окръжие – Монтана.

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на следните телефони:

  • Военно окръжие – Монтана: 0882552016,  Петко Петков
  • офис за военен отчет в община Берковица, Вършец и Георги Дамяново: 0889661054,  Николай Филипов