Бюджет

ГФО и ОДИТНИ ДОКЛАДИ

Лого Община Берковица

ГФО за 2022 година и одитен доклад

ГФО за 2021 година и одитен доклад

ГФО за 2020 година и одитен доклад

Приложение към ГФО 2019 г.

Отчет за касово изпълнение, средства от ЕС и чужди средства за 2019 г.

ОПР за 2019 г.

Баланс за 2019 г.

Одитен доклад за заверка на ГФО на Община Берковица за 2019 г.