АКТУАЛНО

ОТВОРИ СЪРЦЕТО СИ…СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

В община Берковица съществува потребност от нови приемни семейства за деца на различна възраст.
Какво представлява приемната грижа?
Приемната грижа е временно поверяване на дете /със или без съгласието на родителите му/ за отглеждане и възпитание в семейство, което не е неговото родно семейство. Тя е мярка за закрила, която позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат възможност за личностно развитие.
Кои деца се нуждаят от приемна грижа?
Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство не е в състояние да осигури адекватни грижи:
Деца на възраст от 0 до 18 години – здрави или деца с увреждания, които са:
1.Настанени в институции или социални и интегрирани здравно – социални услуги за резидентна грижа;
2.Деца за които е установена необходимост от предприемане на спешна мярка за закрила „Настаняване в приемно семейство“, тъй като е констатиран риск в биологичното семейство за тях – родителите са починали, неизвестни, лишени или ограничени от родителски права; такива, които се намират в трайна невъзможност да полагат грижи за детето си; такива, които са изразили нежелание да отглеждат детето си (изоставени); деца жертви на насилие или злоупотреба в биологичното си семейство;

Приемно семейство
Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание въз основа на договор.
Подбор, оценка и обучението на приемните семейства се извършва по настоящ адрес, преди да бъде настанено дете в него. Това се прави, за да има увереност, че това са отговорни хора с подходящите за отглеждане и възпитание на дете качества.
Приемното семейство/родител трябва да бъде лице, което:

 • Да е в достатъчно добро здраве, образователен статус и личностно развитие, чрез което да гарантира не само базовите нужди на настанените деца, но и тяхното развитие;
 • Да е емоционално и психически стабилно и подготвено да посрещне трудностите свързани с отглеждането на изоставено/насилвано или пренебрегвано дете, дете в тинийджърска възраст или с увреждане;
 • Да може да работи в сътрудничество с ангажираните институции отговарящи за грижата за децата, както и да приема насоки и препоръки от служителят отговарящ за приемната грижа;
 • Да може да работи в екип, с цел постигане на набелязана дългосрочна цел за бъдещото на детето и партниране с ангажираните институции по случая на детето;
  Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално.
  Начинът на оценяването и одобряването им е един и същ. Единствената разлика между тях е, че професионалното семейство получава заплащане за труда, който полага, а доброволното – не. Всички приемни семейства получават месечна
  издръжка за нуждите на детето.
  Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:
  • за отглеждане на едно дете – 150% от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на 2 деца – 160% от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на 3 и повече деца – 170% от минималната работна заплата.
  Семейството получава месечна издръжка за отглежданото дете/деца.
  Възрастовите граници при децата са както следва: 0-3 год.; 3-6год.; 6-14 г.; 14-18 год.
  На кандидатите за приемни родители се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване на дете в приемно семейство. При извършване на оценка за приемното семейство се преценява възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, което включва наличие на лично пространство за детето в жилището на приемното семейство, както и лични качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете. Приемно семейство има задължение да осигури временна грижа за деца в риск, като основната цел е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда.

За допълнителна информация: Светлана Лазарова – Социален работник към областен екип по приемна грижа

Адрес: гр. Берковица, сградата на Община Берковица, етаж 3, стая 305

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

химически тоалетни
Актуални Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица уведомява всички жители и гости на града, че за всички дни през празничната програма (4 – 9 септември)

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.