Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВА УСЛУГАТА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Община Берковица продължава предоставянето на топъл обяд на одобрените потребители по проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Берковица“ до 31.12.2020 година.

Топъл обяд се доставя до домовете на 50 жители на града и населените места в Община Берковица. Продължителността на проекта е от 01.05.2020 година до 31.12.2020 година. Храната е напълно безплатна. Порциите включват супа, основно ястие, хляб. Обядът се приготвя в „Домашен социален патронаж“, гр. Берковица. Приготвената храна се опакова в комплекти за еднократна употреба, допустими за използване съгласно изискаванията и нормативните разпоредби в тази област. Храната се транспортира до домовете на потребителите с осигурен транспорт на „Домашен социален патронаж“, гр. Берковица. Социалната услуга обхваща следните групи: такива с ниски доходи (под линията на бедност, определена за страната, за времето на социална изолация); уязвими лица с ниски доходи или без такива (включително и граждани на възраст на 65 години), които живеят сами и нямат близки и не са в състояние да осигуряват сами прехраната си; лица, които поради възрастта си или заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близки ежедневната храна.
Услугата се реализира по проект на Община Берковица „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Берковица“.