АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.08.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 август 2023 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2676 относно върнато за ново обсъждане, като незаконосъобразно, Решение № 1519 от Протокол № 73, прието на заседание на Общински съвет – Берковица, проведено на 28.07.2023 г., съгласно заповед за оспорване № АК-04-12 /09.08.2023 г. на Областен управител на област Монтана;
3.Докладна РД-92-00-2684 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.179 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. „Лале“;
4.Докладна РД-92-00-2685 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.111 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. „Магура“ № 4;
5.Докладна РД-92-00-2686 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.222 находящ се в гр. Берковица, кв. “Беговица”, ул. „Кирил и Методий“;
6.Докладна РД-92-00-2687 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.91 находящ се в гр. Берковица, местност Каменния мост;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 август 2023 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2688 относно еднократна парична награда за Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“ при НЧ „Иван Вазов – 1872“ – гр. Берковица, за престижна награда от фолклорен фестивал;
3.Докладна РД-92-00-2689 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.535-0003-C01 от 11.04.2023 г. за Проект „Подобряване на спортната инфраструктура, чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна зала – гр. Берковица сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
4.Докладна РД-92-00-2690 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.535-0003-C01 от 11.04.2023 г. за Проект „Подобряване на спортната инфраструктура, чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна зала – гр. Берковица”, сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
5.Докладна РД-92-00-2691 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.581-0001-С01 от 09.06.2023 г. за Проект „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица” сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
6.Докладна РД-92-00-2692 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.581-0001-C01 от 09.06.2023г. за Проект „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”, сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
7.Докладна РД-92-00-2693 относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „Берковица – Вършец Еко“ ООД;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 август 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2678 относно отмяна на чл.10а и чл.10б от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2679 относно приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи хора с трайни увреждания на територията на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2682 относно обсъждане и разпределение на получени парични дарения за преодоляване на бедствията от наводненията във връзка със Заповед № РД-15-335/01.06.2023г. за обявяване на частично бедствено положение и Заповед № РД-15-369/12.06.2023г. за обявяване на бедствено положение на територията на община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
22 август 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 август 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
22 август 2023 г. (вторник) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 август 2023 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2680 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ 03928.183.14 и ПИ 03928.183.13 по КК и КР на гр. Берковица, местност Ашиклар с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим ,,За производствени дейности“, собственост на ,,ВАК-02“ ООД, съгласно Договор №211-13 за продажба на общински нежилищен имот чрез публичен търг с явно наддаване, вписан под №7, т.2 от 04.04.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2681 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстове с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим ,,За производствени дейности“, собственост на ,,Драгънфлай Биосаянсес България“ ЕООД, съгласно Договор за продажба, вписан под №289, т.1 от 01.11.2020 г. в Служба по вписванията – гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 август 2023 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
22 август 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА
22 август 2023 г. (вторник) – 13:00 часа

1.Предложение РД-92-00-2674 относно удостояване с наградата Почетен знак „За граждански принос“ и грамота за 2023 година.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ ЗА ЗДРАВЕ И УСПЕХ И ПРАЗНИЧЕН НИКУЛДЕНСКИ КУРБАН ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАД БЕРКОВИЦА

Скъпи жители и гости на град Берковица, На 6 декември почитаме Св. Николай Мирликийски Чудотворец, който се смята за избавител

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (647) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.