Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

111От  01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък за превозни средства. Срокът за плащане на целия размер с 5 % отстъпка е 30.04.2016 г.

Срок за плащане на първа вноска – 30.06. 2016 г.

Срок за плащане на втора вноска – 30.10. 2016 г.

Продължават плащанията за патентен данък.

Срок за плащане на втора вноска – 30.04. 2016 г.

Срок за плащане на трета вноска – 31.07. 2016 г.

Срок за плащане на четвърта вноска – 31.10. 2016 г.

Плащането се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая  114, намираща се на първия етаж на общината.

Работно време: от 8:30 ч. до 17:00 ч.