Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

111УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ,

Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2016 г. и ползването на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд, Ви информираме, че на 01.02.2016 г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 10.00 часа в стаята на съветника в сградата на Общинска администрация – Берковица ще се проведе среща със земеделските стопани в общината. В срещата ще участват експерти от Общинските служби по земеделие, Държавен фонд „Земеделие“ – Монтана и териториалният областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

Разчитаме на Вашето присъствие.