Актуални Новини

1 333 831 ЛЕВА ОДОБРИ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

1 333 831 лева одобри Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за възстановителни дейности след наводненията за Община Берковица на свое заседание на 16 юли 2015 г. Основната сума в размер на 1 300 693 е за изграждане на подпорни стени в участъка на ж.к. “Заряница”, до бл. 6 и в участъка зад кв. 108, гр. Берковица. 19 960 лева са за възстановяване на разходи за спешен и неотложен ремонт на водохващания и довеждащи и улични водопроводи       – Община Берковица и 13 178 лева са възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2. на Протокол № 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 16.07.2015 г.