Актуални Новини

10.Б КЛАС НА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“ ГР. БЕРКОВИЦА Е ГОЛЕМИЯТ ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА „КЛАС НА ГОДИНАТА“

В началото на учебната 2015/ 2016 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица обяви конкурс на тема „КЛАС НА ГОДИНАТА“, в който заявления за участие подадоха 14 класа от училищата в Община Берковица.

След оспорвано състезание, в което цяла учебна година стотиците деца, записани в участващите класове, полагаха неимоверни усилия да имат висок успех,  малко неизвинени отсъствия и наказания, постижения в спорта, науката, изкуствата, както и постижения в различни конкурси и фестивали, резултатите са налице. Учебната година завърши, а победителите вече са известни.

Въз основа на постигнатите от класовете резултати комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Берковица, класира тримата победители:

              На първо място – 10.б клас – Гимназия „Д-р „Иван Панов“, Берковица – спечели Еднодневна екскурзия по маршрут в България, избран от победителите и техния класен ръководител;

На второ място – 7.б клас – III ОУ „Ив. Вазов“, Берковица – спечели посещение на местни културно-исторически забележителности и организиран пикник сред природата с много игри и забавления;

На трето място – 5. клас – I ОУ „Н.Й.Вапцаров“, Берковица – спечели голяма цветна кутия с изненади.

 

Община Берковица и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви изказват своята благодарност и възхита към всички класове, участвали в конкурса. Вярваме, че спомогнахме да се сплотят ученическите колективи, че мотивирахме децата да учат повече и да отсъстват по-малко, че ги научихме на повече екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност.

Същият конкурс ще бъде обявен и в началото на новата 2016/ 2017 учебна година.