Актуални Новини

10 ГОДИНИ КЛУБ „ДИАБЕТИКА“ И ПЕВЧЕСКА ГРУПА „РОСЕН ЗДРАВЕЦ“

11122На 5 ноември 2014 г. от 12.00 часа в с. Боровци официално ще бъдат чествани 25-годишен юбилей на СИБ и 10 години от откриването на клуб „Диабетика“ и певческа група „Росен здравец“.