Актуални Новини

10 ГОДИНИ КЛУБ “ДИАБЕТИКА” И ПЕВЧЕСКА ГРУПА “РОСЕН ЗДРАВЕЦ”

11122На 5 ноември 2014 г. от 12.00 часа в с. Боровци официално ще бъдат чествани 25-годишен юбилей на СИБ и 10 години от откриването на клуб “Диабетика” и певческа група “Росен здравец”.