Актуални Новини

10 ПАРАЛЕЛКИ В НАДПРЕВАРА ЗА „КЛАС НА ГОДИНАТА“ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица по традиция за поредна година обяви емблематичния конкурс „Клас на годината“ – 2017/ 2018 година. В продължение на цяла учебна година ученици, учители и родители ще полагат съвместни усилия за: свеждане до минимум на неизвинените отсъствия, мотивиране на децата към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност, включване в нови инициативи и идеи, повишаване на мотивацията за учене, развиване на ученическото самоуправление и формиране на интерес към училищния живот. За да си победител в конкурса се изисква висок училищен успех на класа, много постижения в спорта, науката и изкуството, участия и призови места в състезания и олимпиади, отличия в конкурси и фестивали и работа по проекти и в полза на обществото. За учебната 2017/ 2018 година заявления за участие са подали следните класове:

  • 5. клас на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Ива Василева;
  • 5. а клас на Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Мадлена Алексиева;
  • 6. а клас на Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Валя Крумова;
  • 7. а клас на Трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Пенка Петрова;
  • 7. б клас на Трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Ани Иванова;
  • 9. б на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица с класен ръководител г-н Горан Атанасов;
  • 10. б клас на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Наташа Младенова;
  • 8. б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Соня Антова;
  • 9. б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Николина Кирова – Тодорова;
  • 10. б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Бистра Матерова.

Община Берковица се гордее с всички Вас и ще продължава да Ви подкрепя и поощрява! Успех на всички класове и нека най-добрият да победи в честна надпревара!