Актуални Новини

12 БЕЗРАБОТНИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИХА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

IMG_3871Днес в Заседателната зала на ОбА-Берковица 12 безработни лица получиха свидетелства за професионална квалификация „Работник в озеленяването“ по проект „Ние също можем-2-2019г.“ от Националния план за действие по заетостта през 2019г. . Безработните преминаха тримесечно обучение по озеленяване, за да може да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Целта на проекта е: Подобряване достъпа до пазара на труда на безработни лица от групи в неравностойно положение чрез IMG_3874предоставяне на пакет от услуги, включващи повишаване на пригодността им за последваща заетост; Намаляване на броя на хората в риск от трайна изолация и социално изключване и повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила; Формиране на устойчиви трудови навици на безработни лица от целевите групи по проекта чрез осигуряване на субсидирана и несубсидирана заетост;