Актуални Новини, Новини

12 ЛИЦА СА НАЗНАЧЕНИ КАТО ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица стартира дейности по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Назначени са 12 лица на позиция „домашен помощник“. Те ще предоставят персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните потребности за самообслужване на 21 потребители на територията на община Берковица. Назначените като домашни помощници по Програмата ще предоставят персонална грижа на хора с висока степен на трайно намалена работоспособност – от 80 до 89,99 % (или степен на увреждане с право на чужда помощ), както и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване – освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.