Актуални Новини

12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

111221Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи колеги и съграждани,

На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. На 18 юни 1998 г. в Благоевград делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България вземат решение 12 октомври да бъде честван като Ден на българската община.
Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община Берковица здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Уважаеми колеги,
Нека заедно, в условията на истинско гражданско общество обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за управление.
Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място за човешкото отношение и съпричастността, когато всички се нуждаем от подкрепа. За усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на българската община, да запазите нейните традиции, да изпълните поетите ангажименти.
Честит празник!

 

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица