Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с настъпващата зима и предстоящите лоши метереологични условия, и писмо с вх. № ГЗОС-24-00-35 от 23.10.2014 г. до Кмета на Община Берковица от Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Монтана,

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

уведомява всички участници (от общински и/или външни фирми), извършващи транспорт по строителни или ремонтни дейности на територията на Община Берковица, следното:
1. Да обърнат внимание на техническото състояние на пътните превозни средства, като не се допускат на пътя технически неизправни;
2. Да се завиши контрола за недопускане претоварване на същите;
3. Водачите, с които се осъществява дейността да притежават всички документи, които се изискват съгласно ЗАП, ЗДвП и подзаконовите нормативни актове.