Актуални Новини, Новини

125 ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОМАШНИ ГРИЖИ

Проект "Грижа в дома"

Стартира проект “Грижа в дома в община Берковица”, предоставен за изпълнение към Център за обществена подкрепа – Берковица (ЦОП). С проекта Община Берковица осигурява заетост на 33 лица на длъжност “Домашен помощник”, които преминаха въвеждащо обучение на тема “Грижи за възрастните хора в домашна среда”. Със стартиране на поредния проект в социалната сфера, Община Берковица се утвърждава като община със силна социална политика, ориентирана изцяло към стремежа за подобряване качеството на живот на населението.
За срок от 12 месеца, на 125 потребители от община Берковица, които са зависими от грижа, ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. На нуждаещите се лица в домашна среда ще бъдат осигурени психологическа подкрепа, закупуване на лекарства, хранителни продукти, нехранителни продукти (със средства на потребителя), административна помощ, помощ в домакинството и други.
Ръководството на Община Берковица желае на всички, ангажирани в проекта с нелеката и отговорна задача да бъдат в помощ на нуждаещите се, сила, търпение и усърдие в изпълняваните от тях ежедневни дейности в услуга на обществото.