Актуални Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА “

img0019ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯthumb_main_karta-jp

 

 

На 01.12.2014 г. в заседателна зала на общинска администрация Берковица се проведе начална пресконференция по проект “Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта”, финансиран съгласно Договор за субсидия РД-02-29-214 / 22.07.2014 по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а негов партньор е община Палилула, Сърбия.

IMG_0073По време на пресконференцията бяха представени дейностите, целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Наред с това бе оповестено и откриването на строителната площадка за извършване на инвестиционните дейности в рамките на проекта. Основната цел на проекта е насочена към подобряване на физическата среда като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и качеството на живот в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта в двете общини. Общият бюджет на проекта е в размер на 775 338 евро.
Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца и се предвижда да приключи до 22.07.2015 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата зa трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Берковица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.