Актуални Новини, Новини

13 БЕЗРАБОТНИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Днес в Общинска администрация-Берковица бяха сключени трудови договори с 13 безработни лица по Регионална програма за заетост. На срещата по подписването и връчването на договорите присъстваше и кметът Радослав Найденов.

Наетите лица подписаха своите договори за срок от 5 месеца, на длъжност „работник озеленител“. Те са разпределени в Берковица и селата Замфирово, Мездрея, Слатина, Гаганица и Бързия и ще извършват поддръжка, поливане и почистване на зелените площи, поддръжка и почистване на тротоари, улични платна и алеи.

В началото на май Община Берковица сключи трудови договори с 6 безработни лица, на които бе осигурена субсидирана заетост по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“.

Регионалната програма за заетост цели повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в регионите, както и справяне с местните проблеми на пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост. Приоритетно целеви групи на програмата са: безработни младежи до 29 години; безработни над 55-годишна възраст; безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми; безработни лица с намалена трудоспособност и продължително безработни лица.