Актуални Новини

15 ДОБРОВОЛЦИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ОБУЧАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – РДПБЗН-МОНТАНА ПРИ ГДПБЗН – МВР

ef58a566-dobrovolec_14_06-jpgНад 50 доброволци по пожарна безопасност и защита на населението от общините Монтана, Медковец, Берковица, Георги Дамяново и Чипровци  преминават  първоначалния основен курс за обучение  по програмата на Академията на МВР в Центъра в град Монтана, в периода от 29.01.2018 г. до 09.02.2018 г. От община Берковица те са общо 15 души.

 Доброволците ще овладеят теоретични знания и практически умения за работа с противопожарна техника, построяване на различни видове шлангови и смукателни линии, използване на лични предпазни средства и спазване на безопасни условия на труд.

 Курсът се организира със съвместното сътрудничество на администрациите на съответните общини съгласно условията, регламентирани в Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях  (приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 24.11.2017 г.).