Актуални Новини

1,5 КИЛОМЕТРА ОСТАВАТ ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА МИНЕРАЛНИЯ ВОДОПРОВОД

2Продължава изпълнението на строително-монтажните работи на минералния водопровод.  Към момента се правят преминаванията през деретата. 1,5 километра изкопни дейности остават до завъшването на водопровода. На 29.08.2018 г. представители на  Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) провериха на място как върви изграждането на водопроводда за минерална вода. В момента ще започне и изкърпване на улиците в Берковица, през които преминава водопровода.

Ще припомним, че общата дължина на трасето е  7 786,28 м., а  3проектът на Община Берковица  „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“ е на стойност 1 040 109,82 лв. Осигурено е съфинансирането на проекта в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г. и  520 000 лева чрез  пилотната схема на инвестиционната програма „Минерални води“. През месец февруари общината започна и кампания за информиране на бизнеса и гражданите за процедурите за ползване на минерална вода.