Актуални Новини, Новини

15 УЧЕНИЦИ ОТ 3. ОУ “ИВАН ВАЗОВ” – БЕРКОВИЦА ЗАВЪРШИХА ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ

Обща снимка организатори и участници

На 02.06.2022 г., в 14:30 часа, в двора на 3. ОУ “Иван Вазов” – Берковица, се проведе закриване на провеждащата се в двугодишен период програма “Детско полицейско управление”. Петнадесет деца от училището от 5 и 6 клас получиха грамота и диплом за завършен курс и подаръци, осигурени от Община Берковица и Областна администрация – Монтана. Г-н Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица подари на децата тематична торта от името на кмета Димитранка Каменова с пожелание да бъдат все така целеустремени, силни и успешни. По време на двугодишния курс на обучение, с доброволците работиха служители на МВР от структурите на “Охранителна полиция”, “Пътна полиция”, и “Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Български червен кръст, Български младежки Червен кръст, Български туристически съюзq духовни лица в съответните населени места, учителите от 3. ОУ “Иван Вазов” Розелия Петрова (старши учител) и Пламена Чубурова. По време на теоретичните и практически занятия и беседи, доброволците получиха знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства, в къщи, в училище, на улицата, в планината, своите права и отговорности пред обществото, работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях. Програмата “Детско полицейско управление” дава своите ползотворни резултати сред подрастващите, които осъзнават своето задължение и отговорност да помагат на хората за по-добър ред и сигурност в страната ни, за да постигнем един нов свят на сигурност и спокойствие. Целта на екипите, които работиха с децата е създаване и реализиране на модели за превенция на агресивно поведение, насилие и асоциални прояви у тях.

Събитието уважиха Ванина Вецина – Областен управител на област Монтана, Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Ст. комисар Бисер Йончев – Директор на областна дирекция на МВР Монтана, Гл. инсп. Йордан Христов – Началник сектор ООРТП при ОД МВР Монтана, Гл. инсп. Мартин Йонин – Началник на РУ – Берковица, Ст. инсп. Милен Кунев – Началник УПБЗН – Вършец, инж. Богдан Цветков – Пътен контрол при РУ – Берковица, Пламен Панайотов – Инспектор детска педагогическа стая, Мл. ПИКОС Боян Иванов, Илиян Иванов – Сп. “Спорт и младежки дейности” в ОбА – Берковица, Теодора Иванова – Директор на 3. ОУ “Иван Вазов”.

Тържеството продължи с кратка музикална програма в изпълнение на ученици от училището.

Реализирането на подобни превантивни проекти на МВР в училищата, при които подрастващите придобиват знания за законния ред в държавата, е важна стъпка за преодоляване на агресията в училищата.