Актуални Новини

169 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

Христо Ботьов Петков – национален герой, революционер, поет, публицист.

„Както окото е потребно за светлината, ухото за звука, а разумът за разбирането и най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни, за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние.“

в. Знаме, бр. 1, 8 декември 1874 г.

Поклон, поете!

От Сдружение „Народен будител“ – учители