Актуални Новини

174 СГРАДИ В БЕРКОВИЦА МОГАТ ДА БЪДАТ САНИРАНИ БЕЗПЛАТНО

IMG_3849Кметът инж. Милчо Доцов призова домоуправителите да бъдат активни. Общият брой на малките блокове, които отговарят на  изискванията за саниране е 174. Кметът на Община Берковица и експерти от екипа, който работи по Програмата за енергийна ефективност, разясниха днес в заседателната зала на ОбА, как се кандидатства за финансова помощ. Кметът инж. Милчо Доцов подчерта, че Програмата по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 дава възможност за енергоспестяване, естетизация на сградите и възможност за работни места.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Той призова хората да бъдат активни, защото конкуренцията е голяма и колкото по-бързо се подготвят документите, толкова по-големи са шансовете да се възползваме от средствата по програмата. Всички заинтересовани могат да получат помощ при подготовка на документацията в ОбА-Берковица. За допълнителна информация може да се консултирате с експертите, отговарящи за Програмата:

–          Инж. Мая Горанова – стая 209 на ОбА;  тел: 0953/ 89 129

–          Светла Борисова – стая 101 на ОбА; тел: 0953/ 89 101

–          Яни  Каменов   – стая 104 на ОбА; тел: 0953/ 89 104

–          Иванка Томова – стая 112 на ОбА; тел: 0953/ 89 112

 Критерии за допустимост на сградите

Допустими за енергийно обновяване са:

–          еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в Община Берковица;

–          многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в Община Берковица, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

–          многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в Община Берковица, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Какво да направите, за да получите помощ за саниране:

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците;

Вземане на решение за обновяване на сградата. Задължително е всички собственици да дадат съгласие;

Сдружението на собствениците подава заявление пред общината

Общината приема и оценява документите на Сдружението на собствениците;

При одобрение на сградата се сключва споразумение между Общината и Сдружението на собствениците.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ