Актуални Новини

2.ОУ “ХР. СМИРНЕНСКИ“ С ВИСОКА ОЦЕНКА ОТ МОН ЗА ВЪВЕДЕНА ИНОВАЦИЯ

60310589_2306960522695453_3385418468248518656_n
На 16.05.2019 г.  във 2.ОУ „Хр.Смирненски“ се проведе годишен мониторинг от комисия по оценяването на училищата, включени в регистъра на иновативните училища в страната.

Експертите от МОН казаха ,,ДА“ за продължаване на иновацията ,,Създаване на лидери в мултикултурна среда чрез използване на груповата учебна дейност“във 2.ОУ,,Христо Смирненски“ и през следващата учебна година. Проверката се състоеше в наблюдение на уроци, презентации от участия във форуми, документация по 60830062_2221914464564561_2690008089876234240_nпроект“Иновативно училище“, оценките на родители и Обществения съвет. Впечатли ги новата учебна среда , която прави училището привлекателно и интересно за учениците. Децата показаха знания по предметите (БЕЛ, Математика, Човек и природа, География и икономика в 6. клас, а във 2. клас по Матемaтика и Околен свят) и умения за работа в екипи . Проверяващите оцениха с отлични рецензии учителите от иновативните паралелки: Лилия Антонова, Петя Христова, 60419851_2306956759362496_5557644851610124288_nПоля Димитрова, Мадлена Алексиева, Ирена Борисова.