Лого Община Берковица

Регистри

Регистър на язовирите собственост на Община Берковица Регистър на деца с таланти Регистър на сдруженията в община Берковица Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация Регистър на технически паспорти Регистър на разрешения за строеж Регистър на одобрените ПУП Регистър на издадените актове за изработване на устройствени план...

Continue reading

Къща музей "Иван Вазов"

Култура

Град Берковица има древна история, която датира още от първото хилядолетие пр.н.е., когато земите на днешна Берковица са били обитавани от тракийските племена мизи и трибали. По времето на Римската империя селището, носещо името „Berk Vitis”, което означава „Хълм на победата“, е било разположено около хълма „Калето“, където днес има ...

Continue reading

Часовника кула в Берковица

Транспорт в Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на...

Continue reading

Фирми в Община Берковица

„ЗАВОД ЗА АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ – ЗАИ” АД  адрес: гр. Берковица, ул. "Николаевска" № 100 тел:  0953/ 88 901; 88 902; факс: 0953/88 903 e-mail: zai@berk-bg.com Заводът за абразивни инструменти ЗАИ АД гр.Берковица е основан през 1962 г. дейност: Заводът произвежда основно високоскоростни армирани абразивни  инструменти ...

Continue reading

Икономика в община Берковица

Икономиката в община Берковица продължава вековните традиции да се съчетава с природните дадености, доброто образование на местното население и създадените умения на трудещите се във всички сфери на стопанския живот. Чистата природа дава възможности за екологично земеделие и животновъдство. Общината има всички условия да продължи да ...

Continue reading

Заповеди на кмета

Заповед РД 15-358 от 13.05.2024 г. - публикувана на 15.05.2024 г.Заповед РД 15-346 от 09.05.2024 г. - публикувана на 10.05.2024 г.Заповед РД 15-349 от 09.05.2024 г. - публикувана на 10.05.2024 г.Заповед РД 15-324 от 02.05.2024 г. - публикувана на 07.05.2024 г.Заповед РД 15-304 от 24.04.2024 г. - публикувана на 26.04.2024 г.Заповед РД...

Continue reading

Места за хранене и развлечение

РЕСТОРАНТ КРЪСТЕВА КЪЩА РЕСТОРАНТ ГЕЛОВ МЕХАНА АДАШИТЕ РЕСТОРАНТ ВОДЕНИЦАТА РЕСТОРАНТ ПРИ СТАЛИН РЕСТОРАНТ ПОД МАНАСТИРСКИТЕ ОРЕХИ ГОСТИЛНИЦА МАГЕРНИЦА-КЛИСУРСКИ МАНАСТИР КАФЕ-АПЕРИТИВ ЕВИА РЕСТОРАНТ ДАМС РЕСТОРАНТ КОМ ХОТЕЛ

Continue reading

Културни забележителности

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС - БЕРКОВИЦА: КЪЩА МУЗЕЙ "ИВАН ВАЗОВ" - БЕРКОВИЦА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БЕРКОВИЦА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЙОРДАН РАДИЧКОВ" ЧАСОВНИКОВА КУЛА ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА" ЦЪРКВА "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ТУРСКА БАНЯ ЧЕШМА "МАЛИНАРКА" ДЪРВОТО НА ЖИВОТА КЪСНОАНТИЧНА И СР...

Continue reading

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

КЪЩА ЗА ГОСТИ ЕВИАСЕМЕЕН ХОТЕЛ ДЕМЕТРАСЕМЕЕН ХОТЕЛ САЛВИЯ КЪЩА ЗА ГОСТИ КРЪСТЕВА КЪЩАКЪЩА ЗА ГОСТИ ДОМ ПЕТЪР ЛЕВСКИКЪЩА ЗА ГОСТИ КАМЕЛИЯВИЛА ГЕОРГИ МАРИНОВХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛСЕМЕЕН ХОТЕЛ ГЕЛОВКЪЩА ЗА ГОСТИ НОКТЮРНОХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ ВОДЕНИЦАТАХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ КОМ ХОТЕЛКЪЩА ЗА ГОСТИ ДОМ ПЪРВАНОВИКЪЩА ЗА ГОСТИ БАЛКАНСКИ РАЙСАМОЯТЕЛНИ СТАИ ...

Continue reading

Места за настаняване

КЪЩА ЗА ГОСТИ ЕВИАСЕМЕЕН ХОТЕЛ ДЕМЕТРАСЕМЕЕН ХОТЕЛ САЛВИЯ КЪЩА ЗА ГОСТИ КРЪСТЕВА КЪЩАКЪЩА ЗА ГОСТИ ДОМ ПЕТЪР ЛЕВСКИКЪЩА ЗА ГОСТИ КАМЕЛИЯВИЛА ГЕОРГИ МАРИНОВХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛСЕМЕЕН ХОТЕЛ ГЕЛОВКЪЩА ЗА ГОСТИ НОКТЮРНОХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ ВОДЕНИЦАТАХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ КОМ ХОТЕЛКЪЩА ЗА ГОСТИ ДОМ ПЪРВАНОВИКЪЩА ЗА ГОСТИ БАЛКАНСКИ РАЙСАМОЯТЕЛНИ СТАИ ...

Continue reading

Лого Община Берковица

Нормативни документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАСТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Лице за...

Continue reading

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ" АДМИНИСТАРИ...

Continue reading