ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИБ-БЕРКОВИЦА

  Общинската организация на инвалидите в Берковица проведе на 22 март 2012 г. общо събрание. Присъстващите чуха отчета за дейността на УС през изминалата година, както и отчета от дейността на комисията по разходите. На събранието се утвърди бюджета на организацията  за 2012 година и насоките за развитие, сред които работа с ...

Continue reading

ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА” ПРАЗНУВА

  ЦДГ „Пролетна дъга „ отбеляза своя 14-и рожден ден с пролетен спектакъл. Той се състоя в салона на детското заведение. Сред гостите бяха зам. кмета Радослав Найденов, Емилия Костадинова – гл. експерт „Образование” и г-жа Радка Бухалска, бивш  директор на детската градина. Празникът откри директорът на детското заведение Над...

Continue reading