СЕСИЯ

Общински съвет Берковица ще проведе редовното си заседание на 19 юли /четвъртък/ от 13 часа в заседателната зала. Акцент в сесията ще е докладна, относно Заявление от Йордан Велков – упревител на „В и К” ЕООД гр. Берковица до Държавната комисия на енергийно и водно регулиране, внесено на 19 април 2012 година, за повишаване цената на ...

Continue reading

Избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект за рекултивация на замърсените терени в м. Блеов чифлик в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.

Публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на проектантски услуги, които включват: работен проект за  рекултивация на замърсените терени в м. «Блеов чифлик» в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.   1. Публична покана 2. Указания 3. Образци 4. Техническо задание

Continue reading

ПРЕДСТОЯЩО

  На 20 юли от 12:00 ч. в село Черешовица ще се проведе традиционният Оброк на селото по случай "Илинден". Ще бъде отслужена литургия за благоденствие на селото. На оброка ще присъстват жители  и гости на Черешовица.

Continue reading

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ОбА Берковица уведомява жителите на общината, отговарящи на изискванията на програмата за подпомагане на уязвими лица с хранителни продукти от инвестиционните запаси на Европейския съюз, за необходимите документи за регистрация за получаване помощта от бенефициентите: 1. Лично - лична карта 2. Чрез посредник - нотари...

Continue reading