ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на устойчива заетост на работната сила в общините и населените места. С него се подпомагат проекти за изграждане, обновяване и поддържане на социалн...

Continue reading

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ (СЕОР)

Кметовете  на Община Берковица  г-жа Димитранка Каменова  и на Община Димитровград – Иво Димов  ще вземат участие в заседание на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР), което ще се проведе във френската столица на 30 януари 2013 г. Покана за визитата са получили като членове на Управителния съвет на Националното сдружение на ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Справката за избирателна активност в община Берковица  към 19:00 часа  на 27 януари 2013 г. сочи, че процентът на гласували е 20,93 %. 3 684 избиратели са упражнили правото си на вот от 17 604, имащи право да гласуват.  В 39 секции се е проведе гласуването в община Берковица, 20 в града и 19 в селата.

Continue reading

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С НОВ УПРАВИТЕЛ

Д-р Георги Савков, специалист по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина от гр. Лом ще ръководи болницата в Берковица до провеждането на конкурс за избор на управител. Това реши Общински съвет Берковица на проведената на 25 януари 2013 г. сесия.С 19 гласа „за” на заседанието местният парламент утвърди решението на комисия за...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уважаеми съграждани, На основание чл. 30 ал. 4 от Закона за общинските бюджети, Кметът на община Берковица Димитранка Каменова оповестява, че публичното обсъждане с местната общност на Отчета за изпълнението на Бюджет 2012 ще се проведе на 4 февруари 2013 г. от 11:00 часа  в заседателната зала на общината.

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА                                                                С  П  И  С  Ъ  К НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ" 1.ИВА НЕДЕЛЧЕВА МИЛАНОВА 2.НИКОЛАЙ ЦВ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦA                                                                С  П  И  С  Ъ  K НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ  ПРОЯВИ  НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ” 1.КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ГОГОВА- притежава...

Continue reading

И ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

Най-мащабната доброволческа акция в страната - "Да изчистим България” ще продължи и през 2013-а. Подготовката за кампанията, която тази година ще се проведе на 20 април вече стартира. И тази година община Берковица ще се включи в инициативата. Въпреки демографските характеристики на Северозапада, активността на населението е сред най...

Continue reading