ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Редовно заседание на Общински съвет Берковица се проведе на 20 март 2013 г. Присъстваха 20 общински съветника. Сред акцентите в дневния ред на сесията са докладните, относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в Община Берковица за периода 2013-2015 г., както и годишна програма за управление и разпореждане ...

Continue reading

ЗАВОЮВАНИ ПЪРВИ МЕСТА ЗА ОТБОРИ НА ПЪРВО ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

Отборите по хандбал на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Берковица завоюваха първи места  на областния кръг на ученическите спортни игри. Състезанията се проведоха в Лом на 17 март 2013 година. Момичетата и момчетата на първо училище с ръководител Калин Здравков заеха първите места във възрастова група 5-7 клас. Завоюваните челни мес...

Continue reading

ТРАДИЦИОННА КУШИЯ ЗА ТОДОРОВДЕН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БЕРКОВИЦА

Традиционна Тодоровска кушия ще се проведе в Берковица. Народният празник ще бъде открит на 23 март 2013 г. от 10.00 часа в местността „Сиренярското”. Организатор е общинска администрация  Берковица. Записванията ще започнат от 9.00 часа на мястото на състезанията.  В местността „Сиренярското” ще се проведе и награждаването на най-до...

Continue reading

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация –Берковица  е направила разпределение на количествата дърва за огрев за отоплителен сезон 2013/2014 г. по цена 13,80 лв. без ДДС за 1 пр. куб. м (16,56 лв. с ДДС) за град Берковица в района на Държавно горско стопанство - Берковица и от 08 април 2013 год. започва да приема заявления от жителите на град Берковиц...

Continue reading

ТРЕНИНГ В ТРЕТО ОУ “ИВАН ВАЗОВ”

        Знаем,ли с какво се храним? Какво не ни казват етикетите? Или какво ни казват, но ние не ги четем. На тези и на още много въпроси си отговориха учениците от Трето основно училище”Иван Вазов” гр. Берковица на проведения тренинг. Да се храним правилно и с полезна за здравето ни храна е една от основните задачи, която стои пред ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е СРЕД ОБЩИНИТЕ, ДАДЕНИ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА

На сайта си Сметна палата публикува съобщение, че председателят й е изпратил на прокуратурата докладите за одитите в общините Първомай, Рудозем, Дулово, Берковица и Генерал Тошево. В информацията се добавя още, че освен докладите са изпратени и одитните доказателства за извършените одити за съответствие при финансовото управление на ...

Continue reading

ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” ПОСЕТИХА БИБЛИОТЕКАТА В ГР. БЕРКОВИЦА

Библиотеката при  НЧ „Иван Вазов – 1872”  в гр. Берковица е сред целевите библиотеки, избрана за посещение от външни оценители на Програма  „Глоб@лни библиотеки - България”. Независимата външна оценка на програмата е стартирала през месец февруари. Нейната цел е преценка на ефективността от дейностите, резултати и идеи за постигане н...

Continue reading

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

Силните слънчеви лъчи довели до разтопяване на снега, водят и до бързото изсъхване на растителността. С настъпването на пролетта започва почистване на дворовете и земеделските земи от изсъхнала растителност. При това почистване възниква проблем с унищожаването й. Най-лесния начин, до който прибягват стопаните, е изгаряне на тези отпа...

Continue reading