СМР по: „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000” , „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+600”

СМР по: „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000”, „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+600” ОТТЕГЛЕНА

Continue reading

Вицепремиерът и министър по управление на средствата на Европейския съюз Илияна Цанова откри информационната среща за „Новият програмен период 2014-2020”

Вицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова даде началото на националната информационна кампания за „Новия програмен период 2014-2020” на 2 април в Монтана. В кампанията бяха включени експерти от управляващите органи, които представиха индикативни приоритети на новите оперативни програми: „Т...

Continue reading

ОБЯВА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за стопанската 2012-2013 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за ползване на ливади, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Пълен текст на ОБЯВАТА. Прило...

Continue reading