ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ ПО ОПАК

Община Берковица е подписа договор за проект по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Наименованието на проекта е „Общинска администрация Берковица – съвременна и компет...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Заповед РД-15-365- 30.05.2013 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредба за водоснабдителната дейност и обезопасяване на водните площи на територията на Община Берковица и недопускане на инциденти от удавяне.

Continue reading

“ПРИ НАС Е ВЕСЕЛО”

Деца и родители от ЦДГ "Пролетна дъга" се насладиха на пролетния спектакъл "При нас е весело" представен от група "Калинка" по случай наближаващия 1 юни. Непреходни народни мъдрости, пословици и легенди чуха гостите, които звучаха наред с весели песни, танци и игри. Много емоции донесе мирния , свободен полет на гълъбчето, което деца...

Continue reading

“ЛАЧЕНИ ОБУВКИ” 2013

Започна Международния детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки“. Той ще се състои от 30 май до 2 юни и  в него участие ще вземат близо 500 деца от страната и чужбина. Фестивалната програма бе открита с раздел „Театър“. Общо 12 театрални постановки ще бъдат представени на голямата читалищна сцена и сцената в ДЦ „Камбанка“. Първите...

Continue reading

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРАЖЕНИЯ

Във връзка с провеждане на пролетен технически преглед на хидротехническите съоръжения от Язовирен район „Петрохан“ в периода 03.06.2013 г. до 14.06.2013 г. и в изпълнение на чл. 237, ал. 1 от Наредба 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е необходимо да се извършат пробни манипулации със затв...

Continue reading